fb
yt
rada
contact
eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja mająca na celu "Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Aktualności

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA informuje, że dodatkowe miejsce pracy (pełen etat) planowane do utworzenia w ramach spełnienia kryterium w ramach naborów: „zakładanie działalności gospodarczej” i „rozwój działalności gospodarczej”, dotyczy zatrudnienia osób zamieszkałych na terenie działania LGD EUROGALICJA (w szczególności dotyczy to zatrudnienia osób z grup defaworyzowanych).
Trwają prace przygotowawcze do złożenia wniosku na dofinansowanie projektu współpracy, który będzie realizowany w ramach działania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt...

6 października 2018 roku odbyła się IV edycja biegu charytatywnego na rzecz rzeszowskiego Hospicjum. Organizatorami tego wydarzenia był ZS nr 1 i ZS nr 2 w Nienadówce.EUROGALICJA po raz kolejny wsparła tą inicjatywę przekazując swoje gadżety na nagrody dla uczestników.Gratulujemy wszystkim...

KONTAKT

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "EUROGALICJA"
ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Młp.
NIP: 5170243721 REGON: 180300863


tel.: (017) 771-00-05
e-mail: biuro@eurogalicja.org

Polityka prywatności

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami.
Klauzula informacyjna dotycząca newslettera.