fb
yt
rada
contact
eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja mająca na celu "Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Aktualności

Informujemy, że załączone listy intencyjne w ramach spełnienia kryterium nr 10 Wpływ operacji na gospodarczą atrakcyjność obszaru LSR  muszą bezsprzecznie świadczyć o tym, że dana osoba będzie nabywać od Wnioskodawcy usługi lub produkty gdy ten założy działalność gospodarczą. Jeżeli...

Poniżej można pobrać "Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis", który jest jednym z załączników wymaganych przy składaniu wniosków na operacje z zakresu „Tworzenia nowych mikroprzedsiębiorstw na obszarze LSR do 2023 r.” - nabór XIV/2021.Formularz...

KONTAKT

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "EUROGALICJA"
ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Młp.
NIP: 5170243721 REGON: 180300863


tel.: (017) 771-00-05
e-mail: biuro@eurogalicja.org

Polityka prywatności

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami.
Klauzula informacyjna dotycząca newslettera.