fb
yt
rada
contact
eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja mająca na celu "Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Aktualności

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej Lista operacji wybranych do dofinansowania
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramachpoddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020na operacje z zakresu...

W związku z potrzebą aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” objętej PROW na lata 2014 - 2020, w ramach której planuje się zmianę wartości wskaźnika produktu w ramach Przedsięwzięcia 1.3.1 oraz...

  Treść zapytania ofertowego zał. nr 1 Formulrz ofertowy   Oferty należy składać w terminie od 06.02.2024 r.  do 13.02.2024 r. do godziny 15:00.   Odpowiedzi na pytnia zadane do zapytani ofertowego (z dnia 08.02.2024 r.)

KONTAKT

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "EUROGALICJA"
ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Młp.
NIP: 5170243721 REGON: 180300863


tel.: (017) 771-00-05
e-mail: biuro@eurogalicja.org

Polityka prywatności

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami.
Klauzula informacyjna dotycząca newslettera.