fb
yt
rada
contact
eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja mająca na celu "Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Aktualności

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia do udziału w Walnym Zebraniu Członków.Termin: 10 grudnia 2019 roku o godzinie 16.00Miejsce: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” 36-050 Sokołów Małopolski ul. Rzeszowska 29A (Sala Konferencyjna – pierwsze skrzydło, I piętro).Porządek obrad:1. Otwarcie obrad i powitanie członków.2. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.3...

Treść zapytania ofertowego Zał. nr 1 Formularz ofertowy Zał. nr 2 Umowa Zał. nr 3 Oświadczenie o braku powiązań Zał. nr 4 Tablica
Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady dotyczącej oznaczania operacji realizowanych w ramach PROW 2014-2020.Głównym aktem prawnym regulującym tę tematykę jest Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania Rozporządzenia Parlamentu...

Zamawiający Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "EUROGALICJA" unieważnia postępowanie na montaż 6 tablic szlkowych z dnia 18.11.2019 r.   Uzasadnienie: Wartość najniższej oferty przekracza kwotę jaką zamawiajacy dysponuje na wykonanie przedmiotu zamówienia.
Osoby zainteresowane złożeniem wniosków w ramach aktualnych naborów zachęcamy do zapoznania się z obowiązującymi procedurami oraz kryteriami wyboru i oceny operacji.Poniżej linki do nich:Procedura wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na...

KONTAKT

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "EUROGALICJA"
ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Młp.
NIP: 5170243721 REGON: 180300863


tel.: (017) 771-00-05
e-mail: biuro@eurogalicja.org

Polityka prywatności

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami.
Klauzula informacyjna dotycząca newslettera.