fb
yt
rada
contact
eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja mająca na celu "Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Informacja roczna nt. postępów w realizacji LSR

 

     W dniu 17 stycznia 2017 r. Zarząd Stowarzyszenia LGD Eurogalicja podjął uchwałę o przyjęciu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja na lata 2016-2023.

     W dniu 13 marca 2017 r. Stowarzyszenie LGD Eurogalicja ogłosiła nabór wniosków nr II/2017 o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje z zakresu rozwijania nowoczesnej i konkurencyjnej przedsiębiorczości do 2023 r.

 warsztaty wielkanocne

     W dniu 3 kwietnia 2017 r. Stowarzyszenie LGD Eurogalicja zorganizowało „Warsztaty Wykonywania Ozdób Wielkanocnych”. W warsztatach wzięły udział dzieci z terenu działania Eurogalicja.

 

18491830 1549727251704668 3303347131199315674 o18491808 1549726918371368 3810611876716620558 o18491634 1549724278371632 6292756509718060697 o

     W dniu 12 maja 2017 r. Stowarzyszenie LGD Eurogalicja ogłosiła trzy nabory wniosków.

Nabór wniosków nr III/2017 o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje z zakresu budowa, rozbudowa i modernizacja ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury sprzyjającej aktywności społecznej i integracji mieszkańców.

Nabór wniosków nr IV/2017 o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje z zakresu odbudowa i renowacja zabytków świeckich i sakralnych.

Nabór wniosków nr V/2017 o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje z zakresu budowa lub modernizacja niekomercyjnych obiektów infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej i turystycznej.

 

IMG 6628

     W dniach 18-19 maja 2017 r. pracownicy Biura Stowarzyszenia LGD Eurogalicja uczestniczyli w szkoleniu nt.  „Przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; przygotowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.3 ,,Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz analiza procedury odwoławczej w ramach wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, w tym w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR” objętego PROW 2014–2020”. Szkolenie to zostało zorganizowane w miejscowości Berezka przez LGD Nasze Bieszczady.

 

20170520 110738

     W dniu 20 maja 2017 r. odbyły się Otwarte Dni Funduszy Europejskich. Wydarzenie to miało miejsce na terenie lotniska w Jasionce. W trakcie imprezy pracownicy Stowarzyszenia informowali o najbliższych naborach wniosków w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

 

18671743 1557726787571381 1082801691812809721 o

     W dniu 23 maja 2017 r. w Medyni Głogowskiej odbył się plener malarski „Majówka z EUROGALICJĄ”. Uczestnicy pleneru mieli za zadanie namalować krajobraz przy pomocy farb olejnych. Następnie prace te można było zgłosić do konkursu. Najlepsze prace zostały nagrodzone przez komisje konkursową cennymi nagrodami. Głównym celem konkursu malarskiego była popularyzacja wiedzy na temat przyrody, ekologii, ochrony środowiska poprzez uwrażliwienie na piękno przyrody oraz dostrzeganie detali, które powstały w sposób naturalny. Ponadto celem konkursu było rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania i interpretacji, a także kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników.

     W dniu 25 maja 2017 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na którym udzielono Zarządowi absolutorium za rok 2016. Podjęto także uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia do zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 oraz uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia do zmiany kryteriów  wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Eurogalicja” w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023.

 

19143877 1397518300338248 5993457435924370831 o

     W dniu 11 czerwca 2017 r. odbyła się kolejna już edycja Festiwalu Podkarpackich Smaków w Górnie, w którym udział wzięli pracownicy Stowarzyszenia LGD Eurogalicja. W trakcie trwania imprezy informowali oni o najbliższych naborach wniosków w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

 

20258222 1625803140763745 8014472401698449250 n

     W dniu 22 lipca 2017 r. Stowarzyszenie LGD Eurogalicja brało udział w nagraniu materiału do programu „PROWadzimy na starcie”, który następnie został wyemitowany na antenie TVP Rzeszów. Program ten miał na celu przedstawienie najlepszych projektów finansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

20170829 155928a

     W dniu 29 sierpnia 2017 r. Stowarzyszenie LGD Eurogalicja zorganizowało szkolenie dla Beneficjentów naboru nr I/2017 nt. zakładania działalności gospodarczej. Podczas szkolenia Dyrektor Biura omawiał umowę o przyznanie pomocy, wniosek o płatność oraz zobowiązania jakie są nakładane na Beneficjentów. W szkoleniu uczestniczyło 8 osób.

 

20170903 161912

     W dniu 3 września 2017 r. odbyły się Dożynki Gminne w Sokołowie Młp. w których udział wzięli pracownicy Stowarzyszenia LGD Eurogalicja. W trakcie trwania imprezy informowali oni o najbliższych naborach wniosków w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

 

22450655 1642309125813619 1660092233 o

     W dniu 12 października 2017 r. Stowarzyszenie LGD Eurogalicja zorganizowało spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków na „Publikacje, przedsięwzięcia edukacyjne i imprezy upowszechniające i promujące lokalną kulturę, tradycję i obyczaje”. Podczas spotkania omówione zostały zasady przeprowadzania naboru. W spotkaniu wzięło udział 8 osób.

 

baner konkurs

     W dniu 16 października 2017 r. został rozstrzygnięty Konkurs fotograficzny pt. „Eurogalicja w obiektywie”. Celem konkursu była promocja walorów przyrodniczych terenu LGD Eurogalicja, twórczości fotograficznej oraz zachowań proekologicznych. W konkursie mogli wziąć udział mieszkańcy terenu Eurogalicji. Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody, a jedna z prac znalazła się na drukowanych przez Stowarzyszenie kalendarzach ściennych.

     W dniu 17 października 2017 r. Zarząd Stowarzyszenia LGD Eurogalicja podjął uchwałę w sprawie zmiany „Procedur wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-2023”.

 

22770823 1720368554640536 8130352214429647534 o

     W dniu 27 października 2017 r. Stowarzyszenie LGD „EUROGALICJA” ogłosiła nabór wniosków nr VI/2017 o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego.

     W dniu 21 listopada 2017 r. Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę w sprawie zmiany „Procedur wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-2023” (projekty grantowe).

 

20171130 142520

     W dniach 28-30 listopada 2017 r. odbyły się spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach projektów grantowych. Spotkania te odbyły się w każdej z gmin wchodzących w skład obszaru działania Eurogalicji. Łącznie wzięło w nich udział 49 osób.

 

20171203 120156

     W dniu 3 grudnia 2017 r. odbył się Kiermasz Świąteczny w Krasnem, w którym udział wzięli pracownicy Stowarzyszenia LGD Eurogalicja. W trakcie trwania imprezy informowali oni o najbliższych naborach wniosków w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

 

37

     W dniu 9 grudnia 2017 r. w hali sportowej ZS im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Eurogalicji. Do Turnieju mogło się zgłosić po jednej drużynie z każdej z gmin z terenu Eurogalicji. Celem rozgrywek było kształtowanie pozytywnych wzorców wśród dzieci i młodzieży, propagowanie idei zdrowego stylu życia, podejmowanie i wspieranie działań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Drużyny, które zajęły w Turnieju trzy pierwsze miejsca otrzymały cenne nagrody.

 

20171213 134401

     W dniach 12-13 grudnia 2017 roku Stowarzyszenie LGD Eurogalicja zorganizowało warsztaty wypełniania wniosków o powierzenie grantu. Warsztaty odbyły się w sali konferencyjnej w budynku MGOKSiR w Sokołowie Młp. i dotyczyły naborów na „Wsparcie podmiotów działających w sferze kultury” i „Organizacji wydarzeń edukacyjnych na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa”. W warsztatach wzięło udział 8 osób.

 

baner wiekszy i 2018 gbaner ii 2018 g duzy

     W dniu 12 grudnia 2017 r. Stowarzyszenie LGD Eurogalicja ogłosiła dwa nabory wniosków.

Nabór wniosków nr I/2018/G o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje z zakresu „Organizacji wydarzeń edukacyjnych na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa”

Nabór wniosków nr II/2018/G o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację z zakresu „Wsparcie podmiotów działających w sferze kultury”

 

20171215 092225

     W dniu 15 grudnia 2017 r. w Medyni Głogowskiej odbyło się szkolenie dla Rady Stowarzyszenia LGD Eurogalicja. Celem szkolenia było przekazanie członkom Rady teoretycznej oraz praktycznej wiedzy, która ma im posłużyć w weryfikacji i prawidłowej ocenie wniosków o dofinansowanie w ramach projektów grantowych.

 

nowa strona

     W grudniu została zmieniona szata graficzna strony www.eurogalicja.org. Przejrzysty układ menu, widoczne aktualności oraz posty w dużej, czytelnej czcionce miały za zadanie ułatwić wyszukiwanie informacji na portalu Stowarzyszenia LGD Eurogalicja oraz zachęcić do korzystania ze strony.

KONTAKT

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "EUROGALICJA"
ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Młp.
NIP: 5170243721 REGON: 180300863


tel.: (017) 771-00-05
e-mail: biuro@eurogalicja.org

Polityka prywatności

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami