fb
yt
rada
contact
eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja mająca na celu "Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia do udziału w Walnym Zebraniu Członków.

Termin: 27 czerwca 2018 roku o godzinie 16.00

Miejsce: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”, 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Rzeszowska 29A (Sala Konferencyjna – pierwsze skrzydło I piętro).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i powitanie członków.
 2. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
 3. Przedstawienie i złożenie merytorycznego i finansowego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia LGD „EUROGALICJA” za rok 2017 przez przedstawiciela Zarządu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności LGD za roku 2017.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego działalności LGD za roku 2017.
 6. Złożenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” za rok 2017.
 9. Złożenie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia za rok 2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady za rok 2017.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia do zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023.
 13. Przedstawienie informacji o dotychczasowych i przyszłych naborach przez Dyrektora Biura Stowarzyszenia.
 14. Wolne wnioski.

KONTAKT

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "EUROGALICJA"
ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Młp.
NIP: 5170243721 REGON: 180300863


tel.: (017) 771-00-05
e-mail: biuro@eurogalicja.org

Polityka prywatności

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami.
Klauzula informacyjna dotycząca newslettera.