fb
yt
rada
contact
eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja mająca na celu "Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju.

W dniu 15 maja 2019 r. w siedzibie GOKiB w Krasnem zebrała się komisja oceniająca prace uczestników konkursu plastycznego pt. „Etnografia wczoraj i dziś”. Konkurs ogłoszony został w ramach projektu grantowego pt. „Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz kultywowanie i promowanie tradycji ludowych poprzez zakup strojów ludowych dla grup artystycznych z terenu Gminy Krasne” z poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

W konkursie udział wzięło 118 uczniów szkół podstawowych z 5 placówek z obszaru działania Stowarzyszenia LGD „EUROGALICJA” (Krasne, Malawa, Strażów, Palikówka oraz Dąbrówki). Poprzedziły go lekcje wiedzy o etnografii przeprowadzone przez Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie i Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Krasnem wśród 300 dzieci i młodzieży z terenu gminy Krasne.

Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy współczesnej kreacji damskiej lub męskiej inspirowanej regionalnymi strojami ludowymi pochodzącymi z Podkarpacia. Temat konkursu okazał się nie lada wyzwaniem, a zgłoszone prace wyróżniały się pomysłowością i oryginalnością. Po wnikliwej obserwacji i ocenie prac komisja konkursowa postanowiła nagrodzić i wyróżnić 10 najciekawszych prac. Protokół z posiedzenia komisji konkursowej znajduj się na stronie organizatora: http://www.gminakrasne.pl/aktualnosci/protokol,1079.html

Finał konkursu połączony z prezentacją zakupionych w ramach projektu strojów ludowych dla grup artystycznych z terenu gminy Krasne odbędzie się w najbliższy czwartek, 23 maja, o godzinie 16:30 w Galerii GOKiB w Krasnem.

KONTAKT

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "EUROGALICJA"
ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Młp.
NIP: 5170243721 REGON: 180300863


tel.: (017) 771-00-05
e-mail: biuro@eurogalicja.org

Polityka prywatności

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami.
Klauzula informacyjna dotycząca newslettera.