odkryj swoją nową przestrzeń
AKTUALNOśCI
22 listopada 2017

Zapraszamy drużyny piłkarskie z terenu naszego działania do udziału w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezesa EUROGALICJI. Zgłaszać ...

więcej

21 listopada 2017

     

więcej

Więcej aktualności
DLA RADY STOWARZYSZENIA
 
♦  LOGOWANIE
Kalendarium
Ładuję… Ładuję…

Ankieta konsultacyjna Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020

Szanowni mieszkańcy Gmin:
Sokołów Małopolski, Głogów Małopolski, Trzebownisko, Kamień, Czarna oraz Krasne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” rozpoczęła działania zmierzające do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020. Dokument ten po zatwierdzeniu przez Samorząd Województwa Podkarpackiego umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i inicjatyw, które wpłyną na rozwój terenu naszych gmin oraz przyczynią się do poprawy życia ich mieszkańców.
Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą, o włączenie się w te prace, poprzez uczestnictwo
w konsultacjach społecznych organizowanych na terenie gmin należących do „EUROGALICJI” oraz poprzez wypełnienie poniższej Ankiety i Karty Propozycji Projektu. Zawarte w nich uwagi, opinie
i wskazówki co do Państwa potrzeb i oczekiwań posłużą między innymi do określenia przez Lokalną Grupę Działania rodzaju i zakresu projektów, które będą mogły być dofinansowane w ramach programu Leader w najbliższych latach. Na podstawie wniosków płynących z tych arkuszy określone zostaną cele i kierunki dalszych działań.
Deklarujemy, że podane przez Państwa informacje zostaną wykorzystane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” wyłącznie na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju. Wypełnione arkusze można składać do 15.10.2015 r. roku w wersji papierowej w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” w Sokołowie Małopolskim 36-050 ul. Rzeszowska 29A lub w wersji elektronicznej na adres biuro@eurogalicja.org

Link: ANKIETA DO POBRANIA

 

logo doc

Pobierz pliki