fb
yt
rada
contact
eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja mająca na celu "Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia do udziału w Walnym Zebraniu Członków.

Termin: 10 grudnia 2019 roku o godzinie 16.00

Miejsce: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” 36-050 Sokołów Małopolski ul. Rzeszowska 29A (Sala Konferencyjna – pierwsze skrzydło, I piętro).

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i powitanie członków.
2. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”
7. Wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”
9. Przedstawienie informacji o dotychczasowych i przyszłych naborach przez Dyrektora Biura Stowarzyszenia.
10. Wolne wnioski.

KONTAKT

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "EUROGALICJA"
ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Młp.
NIP: 5170243721 REGON: 180300863


tel.: (017) 771-00-05
e-mail: biuro@eurogalicja.org

Polityka prywatności

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami.
Klauzula informacyjna dotycząca newslettera.