fb
yt
rada
contact
eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja mająca na celu "Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju.

                W dniu 22 lutego 2019 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "EUROGALICJA" zorganizowała dla dzieci warsztaty malowania domków dla ptaków. W warsztatach wzięło udział 17 dzieci z terenu działania "EUROGALICJI". Wszystkie wykonane prace można było zabrać ze sobą.

IMG 20190222 134240

 

                W dniu 26 lutego 2019 r. zorganizowano warsztaty refleksyjne mające na celu bieżącą analizę procesów wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023.

Tego samego dnia odbyły się także konsultacje społeczne dotyczące zmiany Kryteriów Wyboru Operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023.

 

             W dniu 20 marca 2019 r. r. Zarząd Stowarzyszenia LGD Eurogalicja podjął uchwałę o zwołaniu Walnego zebrania Członków.

 

             W dniu 28 marca 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Członków podczas którego podjęto następujące uchwały:

- ws. zmiany kryteriów wyboru operacji

- ws. zmiany „Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-2023” (z wyłączeniem projektów grantowych) wraz z załącznikami

- ws. zmiany „Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-2023” (projekty grantowe) wraz z załącznikiem

- ws. zmiany w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”

- ws. uchwalenia upoważnienia dla Zarządu do zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023

- ws. uchwalenia upoważnienia dla Zarządu do zmiany Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 (z wyłączeniem projektów grantowych)

- ws. uchwalenia upoważnienia dla Zarządu do zmiany Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 (projekty grantowe)

- ws. uchwalenia upoważnienia dla Zarządu do zmiany Kryteriów wyboru operacji

- ws. ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023

Tego samego dnia odbyły się także konsultacje społeczne dotyczące zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023

 

          W dniu 3 kwietnia 2019 r. Zarząd Stowarzyszenia LGD Eurogalicja podjął następujące uchwały:

- ws. zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023

- ws. przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” za rok 2018

- ws. przyjęcia sprawozdania z pracy Zarządu w 2018 r.

- ws. przyjęcia rezygnacji członka Stowarzyszenia

W dniu 9 maja 2019 r. Zarząd Stowarzyszenia LGD Eurogalicja podjął następujące uchwały:

- ws. zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023

- ws. zwołania Walnego Zebrania Członków

- ws. premii dla pracowników biura

 

                W dniu 11 maja 2019 r. odbyły się Otwarte Dni Funduszy Europejskich. Wydarzenie to miało miejsce w Stalowej Woli. W trakcie imprezy pracownicy Stowarzyszenia informowali o najbliższych naborach wniosków w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

DSC 0408

 

                W dniu 29 maja 2019 r. w Malawie odbył się plener malarski „Majówka z EUROGALICJĄ”. Uczestnicy pleneru mieli za zadanie namalować krajobraz przy pomocy farb olejnych. Stowarzyszenie zapewniło dla wszystkich uczestników przybory malarskie, catering oraz pomoc instruktora.

DSC 0489

 

                W dniu 30 maja 2019 r. ogłoszono następujące nabory:

- nr VII/2019 na operacje z zakresu „Tworzenia nowych mikroprzedsiębiorstw na obszarze LSR do 2023 r.”.

- nr VIII/2019 na operacje z zakresu „Promowanie walorów turystyczno-rekreacyjnych obszaru LGD”

W dniu 9 czerwca 2019 r. odbyła się kolejna już edycja Festiwalu Podkarpackich Smaków w Górnie, w którym udział wzięli pracownicy Stowarzyszenia LGD Eurogalicja. W trakcie trwania imprezy informowali oni o najbliższych naborach wniosków w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

 

                W dniu 12 czerwca 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Członków podczas którego podjęto następujące uchwały:

- ws. zatwierdzenia Raportu Ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego

przez Społeczność na lata 2016–2023

- ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Eurogalicja”

- ws. przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Eurogalicja” za rok 2018

- ws. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Eurogalicja” za rok 2018

- ws. udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Eurogalicja” absolutorium za rok 2018

- ws. przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Eurogalicja” za rok 2018

- ws. wyboru Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Eurogalicja”

 

                W dniu 14 czerwca 2019 r. ogłoszono nabór wniosków nr IX/2019 na operacje z zakresu „Budowa lub modernizacja niekomercyjnych obiektów infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej i turystycznej.”

 

               W dniu 17 czerwca 2019 r. Zarząd Stowarzyszenia LGD Eurogalicja podjął następujące uchwały:

- ws. wyboru Prezesa, Wiceprezesów oraz Skarbnika Zarządu

- ws. przyjęcia rezygnacji członka Stowarzyszenia

 

             W dniu 7 lipca 2017 r. odbyła się kolejna już edycja Jarmarku Garncarskiego w Medyni Głogowskiej, w którym udział wzięli pracownicy Stowarzyszenia LGD Eurogalicja. W trakcie trwania imprezy informowali oni o najbliższych naborach wniosków w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

IMG 20190707 150307b

 

                W dniach 3-4 października 2019 r. Rada oraz pracownicy biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "EUROGALICJA" uczestniczyła w szkoleniu - "Zasady oceny i wyboru projektów do dofinansowań".

 

               W dniu 11 września 2019 r. Zarząd Stowarzyszenia LGD Eurogalicja podjął następujące uchwały:

- ws. ustalenia limitu pomocy w ramach operacji z zakresu rozwijania działalności gospodarczej

- ws. zmiany wysokości wynagrodzeń pracowników biura

 

                W dniu 12 listopada 2019 r. ogłoszono następujące nabory:

- nr X/2019 na operacje z zakresu "zachowania dziedzictwa lokalnego"

- nr III/2019/G na operacje z zakresu „Wsparcie podmiotów działających w sferze kultury”

 

              W dniu 2 grudnia 2019 r. Zarząd Stowarzyszenia LGD Eurogalicja podjął następujące uchwały:

- ws. zwołania Walnego Zebrania Członków

- ws. przeprowadzenia inwentaryzacji

- ws. ustalenia dni wolnych od pracy za dni świąteczne przypadające w soboty w roku 2020

- ws. premii dla pracowników biura

- ws. przyjęcia nowego członka Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”

 

                W dniu 10 grudnia 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Członków podczas którego podjęto następujące uchwały:

- ws. wyboru Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Eurogalicja”

- ws. wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Eurogalicja”

                W dniu 17 grudnia 2019 r. ogłoszono nabór wniosków nr XI/2019 na operacje z zakresu "rozwijania nowoczesnej i konkurencyjnej przedsiębiorczości do 2023 r.".

 

                W dniu 30 grudnia 2019 r. Rada oraz pracownicy biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "EUROGALICJA" uczestniczyła w szkoleniu - " Szkolenie z zakresu procedur oceny ora wyboru projektów do dofinansowania w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023".

 

                W dniu 31 grudnia 2019 roku zakończono realizacje projektu współpracy pt. "Nordic Walking spacerem po zdrowie". W ramach projektu wytyczono 18 certyfikowanych przez Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking tras Nordic Walking, wykonano 6 siłowni plenerowych, 6 ławek solarnych oraz zorganizowano 6 rajdów Nordic Walking w miejscowościach: Jasionka, Pogwizdów, Strażów, Głogów Młp., Sokołów Młp., Łowisko. Przeszkolono także 6 osób, które otrzymały uprawnienia instruktorów Nordic Walking.

DSC 1170

 

                W roku 2019 wykonano i rozdano 1110 szt. gadżetów promocyjnych z logotypami PROW, przeprowadzono także następujące szkolenia, warsztaty, spotkania informacyjne:

2019 szkolenia

 

KONTAKT

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "EUROGALICJA"
ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Młp.
NIP: 5170243721 REGON: 180300863


tel.: (017) 771-00-05
e-mail: biuro@eurogalicja.org

Polityka prywatności

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami.
Klauzula informacyjna dotycząca newslettera.