fb
yt
rada
contact
eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja mająca na celu "Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie udzieli dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Z dotacji mogą skorzystać osoby bezrobotne z ustalonym Indywidualnym Planem Działania myślące o przejściu na samozatrudnienie. Nabór wniosków odbędzie się 26 października br.

Dofinansowanie do 20 tys. zł mogą otrzymać zwłaszcza osoby długotrwale bezrobotne – pozostające w rejestrze PUP łącznie przez ponad rok w ostatnich dwóch latach, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. 

Premiowane będą też osoby w wieku 30 lat i więcej, zwłaszcza powyżej 50. roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami i o niskich kwalifikacjach, rolnicy i członkowie ich rodzin – osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa.

W celu ustalenia Indywidualnego Planu Działania lub w celu potwierdzenia ustalonego warunku jego zakończenia - należy przed złożeniem wniosku – skontaktować się z Działem Obsługi Klienta, Statystyk i Analiz w Centrum Aktywizacji Zawodowej (z telefonów komórkowych 459 595 060 /wybierz 5/; z telefonów stacjonarnych 801 002 124 /wybierz 5/).

Wnioski należy składać w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Rzeszowie przy al. Batalionów Chłopskich 7, na Dzienniku Podawczym. 

Więcej informacji na stronie PUP w Rzeszowie: rzeszow.praca.gov.pl.

KONTAKT

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "EUROGALICJA"
ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Młp.
NIP: 5170243721 REGON: 180300863


tel.: (017) 771-00-05
e-mail: biuro@eurogalicja.org

Polityka prywatności

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami.
Klauzula informacyjna dotycząca newslettera.