fb
yt
rada
contact
eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja mająca na celu "Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Nabór: IV/2020/G „Zabytkowe obiekty małej architektury poddane pracom konserwatorskim lub restauratorskim”

Tytuł operacji: Wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkowym pomniku z figurką NMP na rynku w Głogowie Małopolskim.

Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Lasowiacy" Po Prostu Wiedza, Rozwój, Promocja

Wartość operacji: 22 650,00 zł

Opis: Realizacja operacji była niezbędna z powodu złego stanu technicznego pomnika spowodowanego niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Pomnik stanowi centralny punkt Głogowa Małopolskiego i na stałe wpisał się w krajobraz miasta.

W ramach projektu wykonano:

1) Zebranie materiałów źródłowych, i danych historycznych na temat obiektu. Wykonanie dokładnej dokumentacji fotograficznej stanu zachowania przed konserwacją ( zdjęcia w kolorze). Wykonanie pomiarów na obiekcie.                 

2) Wykonanie rusztowania stacjonarnego.                                       

3) Odczyszczenie pomnika na sucho z naleciałości zewnętrznych                                           

4) Wykonanie czyszczenia całości wodą pod ciśnieniem z użyciem środków chemicznych powierzchniowo czynnych ( okłady z kwasów-szczawiowy i solny).                

5) Dezynfekcja wszystkich biologicznych naleciałości w postaci mchów, porostów, glonów itp. ( zabieg zaleca się wykona x2).                                      

6) Sklejenie odspojonych części tynków pomnika.                                       

7) Zastosowanie gruntów i impregnacji utwardzającej.                               

8) Wykonanie zbrojeń pod kity.                                             

9) Wykonanie kitów mineralnych barwionych w masie z użyciem plastyfikatorów. Uzupełnienie fugi .

10) Odtworzenie – odnowienie kolorystyki monochromatycznej pomnika przy użyciu farb odpornych na warunki atmosferyczne z wcześniejszym ustaleniem kolorystyki.            

11) Wykonanie złoceń złotem szlachetnym na figurze NMP w postaci gwiazd i księżyca.

12) Uzupełnienie laserunkowej polichromii rzeźby NMP.                                          

13) Odczyszczenie i odrdzewienie chemiczne ogrodzenia metalowego. Zabezpieczenie ogrodzenia przed korozja farba satynowa- grafit.                                           

14) Odczyszczenie i naprawa kostki wokół pomnika.                                    

15) Wykonanie hydrofobizacji i końcowe scalenie kolorystyczne.                                          

16) Uporządkowanie terenu wokół pomnika.              

 

w trakcie renowacji 1

po renowacji 2

    

KONTAKT

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "EUROGALICJA"
ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Młp.
NIP: 5170243721 REGON: 180300863


tel.: (017) 771-00-05
e-mail: biuro@eurogalicja.org

Polityka prywatności

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami.
Klauzula informacyjna dotycząca newslettera.