fb
yt
rada
contact
eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja mająca na celu "Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia do udziału w Walnym Zebraniu Członków.

Termin: 01.06.2023 roku o godzinie 16.00

Miejsce: Karczma u Garncarzy, Medynia Głogowska 382a

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i powitanie członków.
 2. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przedstawienie i złożenie merytorycznego i finansowego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia LGD „EUROGALICJA” za rok 2022 przez przedstawiciela Zarządu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za roku 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za roku 2022.
 7. Złożenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” za rok 2022.
 10. Złożenie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia za rok 2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady za rok 2022.
 12. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 14. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia upoważnienia dla Zarządu do zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023.
 17. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 18. Wybór Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”.
 20. Wolne wnioski.

KONTAKT

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "EUROGALICJA"
ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Młp.
NIP: 5170243721 REGON: 180300863


tel.: (017) 771-00-05
e-mail: biuro@eurogalicja.org

Polityka prywatności

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami.
Klauzula informacyjna dotycząca newslettera.