odkryj swoją nową przestrzeń
AKTUALNOśCI
12 września 2017

    Informacyjne obowiązki beneficjenta PROW wskazane zostały w szczegółowych przepisach dotyczących działań informacyjn...

więcej

29 sierpnia 2017

  W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie k...

więcej

Więcej aktualności
DLA RADY STOWARZYSZENIA
 
♦  LOGOWANIE
Kalendarium
Ładuję… Ładuję…

Cel i zakres pomocy

Cel działania
Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez promowanie dywersyfikacji działalności i tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz łagodzenie skutków bezrobocia.

Zakres pomocy

Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:

 • usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; 
 • usług dla ludności; 
 • drobnej wytwórczości, rzemiosła lub rękodzielnictwa; 
 • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; 
 • usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; 
 • usług transportowych; 
 • usług komunalnych; 
 • przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; 
 • magazynowania lub przechowywania towarów; 
 • wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy; 
 • rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.


Beneficjent
Osoba fizyczna: rolnik, małżonek rolnika lub domownik – w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Kryteria dostępu
Pomoc może być przyznana, jeżeli projekt:

 • jest uzasadniony ekonomicznie; 
 • spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tego projektu; 
 • jest realizowany na obszarze wiejskim, wpływa na zaspokojenie potrzeb ludności wiejskiej lub turystów albo stwarza możliwości zatrudnienia dla ludności wiejskiej w danym regionie; 
 • jest realizowany w ramach osi 4 uzyskał akceptację odpowiedniej Lokalnej Grupy Działania.

Forma i wysokość pomocy
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 100 tys. zł.

 

Poziom pomocy
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych projektu.


Zasięg geograficzny

Cały kraj.

 

Informacje pochodza ze strony: www.minrol.gov.pl