odkryj swoją nową przestrzeń
AKTUALNOśCI
12 września 2017

    Informacyjne obowiązki beneficjenta PROW wskazane zostały w szczegółowych przepisach dotyczących działań informacyjn...

więcej

29 sierpnia 2017

  W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie k...

więcej

Więcej aktualności
DLA RADY STOWARZYSZENIA
 
♦  LOGOWANIE
Kalendarium
Ładuję… Ładuję…

Interpretacje MRiRW i ARMiR

2012

  • Interpretacja dotycząca odpowiedzi w sprawie warunków ubiegania się o przyznanie pomocy w działaniu 413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Działania 312 “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”(06 kwiecień 2012) – załącznik

 

2011

  • Interpretacja w sprawie przyznania pomocy na małe projekty polegające na budowie oraz modernizacji tradycyjnej linii technologicznej zakładu wędliniarskiego w ramach wdrażanie LSR PROW 2007-2013  (22 październik 2011) – załącznik
  • Interpretacja w sprawie możliwości złożenia wniosku o przyznanie pomocy na realizację tej samej operacji w ramach naborów realizowanych dla działań: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (13 wrzesień 2011) – załącznik