odkryj swoją nową przestrzeń
AKTUALNOśCI
22 listopada 2017

Zapraszamy drużyny piłkarskie z terenu naszego działania do udziału w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezesa EUROGALICJI. Zgłaszać ...

więcej

21 listopada 2017

     

więcej

Więcej aktualności
DLA RADY STOWARZYSZENIA
 
♦  LOGOWANIE
Kalendarium
Ładuję… Ładuję…

Interpretacje MRiRW i ARMiR

2012

 • Interpretacja w sprawie kwalifikowalności robót dodatkowych(19 styczeń 2012) – załącznik
 • Interpretacja w sprawie możliwości łączenia w ramach jednej operacji środków działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi w przypadku projektów, na które już wypłacona została pomoc w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi(12 styczeń 2012) – załącznik

2011

 • Interpretacja dotycząca sztucznego dzielenia projektów (24 październik 2011) – załącznik
 • Interpretacja w sprawie możliwości przyznania pomocy na operację, w ramach działania „Wdrażanie LSR – Odnowa i Rozwój Wsi”, polegającą na montażu słupków oraz drogowskazów kierujących turystów do najważniejszych punktów miasta (22 październik 2011)- załącznik
 • Interpretacja dotycząca przekazania przez gminę prawa posiadania wyremontowanej i wyposażonej, w ramach działania Wdrażanie LSR z zakresu operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w działaniu “Odnowa i rozwój wsi”, świetlicy swojej jednostce organizacyjnej – instytucji kultury (27 wrzesień 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów zakupu i montażu słupków i drogowskazów w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007 – 2013 (22 wrzesień 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca realizacji operacji z zakresu działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty oraz operacji odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w działaniu Odnowa i rozwój wsi w tym samym budynku (19 wrzesień 2011) – załącznik
 • Kwalifikowalnośc podatku VAT (31 marzec 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca możliwości przyznania pomocy na jeden z etapów remontu zabytku, którego koszt całkowity przekracza 100 tyś. zł (31 marzec 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca osiągnięcia celu operacji w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013 (29 marzec 2011)- załącznik
 • Interpretacja dotycząca zniany stawki VAT. (31 styczeń 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca możliwości zakwalifikowania kosztów przeniesienia nitki gazociągu poza obręb budowanego placu zabaw. (19 styczeń 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca badania linii demarkacyjnej pomiędzy operacjami z zakresu małych projektów działania 413 oraz operacji z zakresu działania 313 Odnowa i rozwój wsi. (19 styczeń 2011) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca pobierania opłaty za korzystanie z infrastruktury, na budowę której ma być przeznaczona pomoc w ramach działania Wdrażanie LSR “Odnowa i rozwój wsi” (17 styczeń 2011) – załącznik

2010

 • Interpretacja dotycząca sposobu postępowania w przypadku niezłożenia przez wnioskodawcę w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do uzupełnień nieprawidłowości lub braków we wniosku o przyznanie pomocy. (16 grudzień 2010) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca przepisów w sprawie szczegółowych warunków t trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi”. (3 grudzień 2010) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów ogólnych w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi”. (17 sierpień 2010) – załącznik
 • Interpretacja MRiRW dot. aneksowania umów w ramach działań “Odnowa i rozwój wsi” oraz “Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.(6 sierpień 2010) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca możliwości zmiany lokalizacji operacji w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi”.(26 luty 2010) – załącznik

2009

 • Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów sprawowania nadzoru budowlanego w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi”. (30 grudzień 2009) –załącznik 
 • Interpretacja dotycząca wyjaśnień w sprawie zestawienia rzeczowo-finansowego do umowy przyznania pomocy w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi”. (21 grudzień 2009) –załącznik 
 • Interpertacja dotycząca przeniesienia posiadania lub własności nabytych. (15 grudzień 2009) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca sytuacji, gdy Beneficjent działania “Odnowa i rozwój wsi” unieważnił postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego. (14 grudzień 2009) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca przyznania pomocy parafii będącej następcą prawnym rektoratu w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi”. (24 listopad 2009) – załącznika
 • Interpretacja dotycząca możliwości aneksowania umowy o przyznanie pomocy w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi”.(5 październik 2009) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca mozliwości przywrócenia wniosku odrzuconego z powodu przekroczenia terminu do usuniecia nieprawidłowości w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi”.(28 wrzesień 2009) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca możliwości zakupu przez beneficjentów działania “Odnowa i rozwój wsi” dodatkowych przedmiotów nieujętych z zestawieniu rzeczowo – finansowym operacj. (21 wrzesień 2009) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca wątpliwości powstałych podczas weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi”.(14 wrzesień 2009) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca przedkładania dokumentów umożliwiających refundację środków wystawionych na urząd gminy w przypadku gdy beneficjentem pomocy jest gmina.(10 wrzesień 2009) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów zagospodarowania terenu zabytkowego cmentarza.(28 sierpień 2009) – załącznik 
 • Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów oraz sposobu postępowania w przypadku śmierci jednego z współwłaścicieli nieruchomości w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi”. (12 sierpień 2009) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów remontu zabytkowego pałacu pełniącego m.in. funkcje mieszkalne w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi”. (12 sierpień 2009) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów związanych z ankrowaniem obiektów sakralnych w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi”. (11 sierpień 2009) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca remontu zabytkowego budynku pełniącego funkcje mieszkaniowe (7 sierpień 2009) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca kwalifikowalność kosztów związnych z budową drogi (23 lipiec 2009) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca możliwości uzupełnienia wniosku o przyznanie pomocy po upływie terminu do usunięcia nieprawidłowości lub braków w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi”.(17 lipiec 2009) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów zakupu: farb, lakierów, gliny, w celu wyrobu produktów ceramicznych, gliniarskich, obrazków o tematyce folklorystycznej itp. w ramach działania “Odnowa i rowój wsi”.(17 lipiec 2009) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca kwalifikowania podatku VAT  przez stowarzyszenia gmin i powiatów w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi”.(14 lipiec 2009) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013. (10 lipiec 2009) – załącznik
 • Interpretacja dotycząca kwalifikowania kosztów remontu drogi w ramach działania “Odnowa i rozówj wsi: PROW 2007-2013. (6 lipiec 2009) – załącznik