fb
yt
rada
contact
eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja mająca na celu "Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 czerwca 2023 r.

W dniu 6 czerwca 2023 r. nasze Stowarzyszenie złożyło w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego dokumentacje konkursową w ramach ogłoszonego konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.
 
Wybór naszej "Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027" pozwoli na sfinansowanie w kolejnych latach wielu projektów infrastrukturalnych oraz projektów grantowych na doposażenie i organizację imprez. Zapewni także wsparcie uczniów, kadry nauczającej, seniorów i osób w niekorzystnej sytuacji w ramach działań zaplanowanych z funduszy EFS+.
 
Nie zapomnieliśmy także o przedsiębiorcach, którzy tak jak w latach ubiegłych, będą mogli składać wnioski na rozwój działalności gospodarczej. Podobnie jak osoby zainteresowane otworzeniem własnej firmy, dla których nadal będą przewidziane nabory na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod koniec bieżącego roku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 maja 2023 r.

W linkach poniżej przedstawiamy projekty budżetu, planu finansowego oraz celów i przedsięwzięć do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Prosimy Państwa o zapoznanie się z nimi i zgłaszania swoich pomysłów lub zastrzeżeń.

Na informacje od Państwa czekamy pod numerami telefonu: 017 7710005, 535 579 744 (od poniedziałku do piatku w godzinach od 7:30 do 15:30).

Zachęcamy także do kontaktu mailowego (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz osobistego w biurze Stowarzyszenia przy ul. Rzeszowskiej 29A w Sokołowie Małopolskim w godzinach od 7:30 do 15:30.

Budżet LSR

Cele i przedsięwzięcia

Plan finansowy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 maja 2023 r.

W linku poniżej przedstawiamy projekt Planu Komunikacji na lata 2023-2029.

Prosimy Państwa o zapoznanie się z nim i zgłaszania swoich pomysłów lub zastrzeżeń.

Na informacje od Państwa czekamy pod numerami telefonu: 017 7710005, 535 579 744 (od poniedziałku do piatku w godzinach od 7:30 do 15:30).

Zachęcamy także do kontaktu mailowego (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz osobistego w biurze Stowarzyszenia przy ul. Rzeszowskiej 29A w Sokołowie Małopolskim w godzinach od 7:30 do 15:30.

PLAN KOMUNIKACJI na lata 2023 - 2029

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 maja 2023 r.

W linku poniżej przedstawiamy projekt Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Prosimy Państwa o zapoznanie się z nią i zgłaszanie swoich pomysłów lub zastrzeżeń na formularzu załączonym poniżej.

Na informacje od Państwa czekamy pod adresem mailowym (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz w biurze Stowarzyszenia przy ul. Rzeszowskiej 29A w Sokołowie Małopolskim w godzinach od 7:30 do 15:30.

LSR na lata 2023-2027

Formularz uwag do projektu LSR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 maja 2023 r.

W linku poniżej przedstawiamy projekt Planu działania do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Prosimy Państwa o zapoznanie się z nimi i zgłaszania swoich pomysłów lub zastrzeżeń.

Na informacje od Państwa czekamy pod numerami telefonu: 017 7710005, 535 579 744 (od poniedziałku do piatku w godzinach od 7:30 do 15:30).

Zachęcamy także do kontaktu mailowego (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz osobistego w biurze Stowarzyszenia przy ul. Rzeszowskiej 29A w Sokołowie Małopolskim w godzinach od 7:30 do 15:30.

Plan działania

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 maja 2023 r.

W kwietniu 2023 r. odbyły się wywiady z grupami społecznymi kluczowymi przy pracach nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Pracownicy Stowarzyszenia LGD "EUROGALICJA" odwiedzili przedstawicieli gmin, jednostek kultury, szkół, a także liczne grono przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej.

Zbierane opinie będą pomocne przy tworzeniu celów i wskaźników, których wsparciem chcielibyśmy zająć się w kolejnej perspektywie finansowej.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 maja 2023 r.

plakat punkty w gminach

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 kwietnia 2023 r.

W dniach 20-21 kwietnia br. w Jodłowej nasi pracownicy brali udział w spotkaniu z przedstawicielami lokalnych grup działania z terenu województwa podkarpackiego, którego organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Część merytoryczną szkolenia przygotowali pracownicy Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z uwzględnieniem informacji przekazanych przez Departament Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego.

Pierwszy dzień szkolenia poświęcono w całości tematyce związanej z ogłoszonym konkursem na wybór lokalnych strategii rozwoju. Spotkanie otworzyła Dyrektor Departamentu PROW – Pani Magdalena Sobina. W trakcie swojego wystąpienia zwróciła uwagę na najważniejsze aspekty związane z przyszłą perspektywą finansową oraz przygotowaniem LSR przez lokalne grupy działania. W trakcie tej części spotkania skupiono się także na odpowiedziach na najczęściej pojawiające się pytania w związku z ogłoszonym konkursem na wybór LSR.

W spotkaniu uczestniczyła również Pani Marta Lulek-Kozik – przedstawicielka Departamentu Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego, która odpowiadała na pytania lokalnych grup działania dotyczących przygotowania LSR w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) zgodnie z Priorytetem 8 RLKS Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP).

W dalszej części spotkania pan Marek Bednarz - kierownik Oddziału nadzoru i kontroli nad Lokalnymi Grupami Działania wraz z Panią Katarzyną Lichtblau – inspektor w oddziale nadzoru i kontroli nad Lokalnymi Grupami Działania, po uprzednim omówieniu formularza wniosku o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), odpowiadali na pytania dotyczące poprawności wypełnienia formularza wniosku.

Drugi dzień spotkania poświęcono omówieniu bieżących spraw związanych z realizacją lokalnych strategii rozwoju. Pani Dyrektor Magdalena Sobina przedstawiła aktualny stan wdrażania poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 kwietnia 2023 r.

Szanowni Państwo!

W celu postępu prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na obszarze LSR.

Karta pomysłu powinna zostać wypełniona przez osobę/podmiot, który ma miejsce zamieszkania/siedzibę na obszarze objętym LSR.

Gminy wchodzące w skład obszaru LSR: Gmina Czarna, Miasto i Gmina Głogów Małopolski, Gmina Kamień, Gmina Krasne, Miasto i Gmina Sokołów Małopolski, Gmina Trzebownisko.

Karty pomysłu można składać w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”, ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Młp., przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem LGD – tel. (17) 771-00-05 lub 535 579 744.

Z góry dziękujemy za pomoc!

Karta pomysłu (word)

Kart pomysłu (pdf)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 kwietnia 2023 r.

Szanowni Państwo!

W celu zapewnienia dalszego postępu prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do wyrażenia opinii w zakresie potrzeb oraz potencjału na obszarze LSR.

Ankieta powinna zostać wypełniona przez osobę/podmiot, którzy mają miejsce zamieszkania/siedzibę na obszarze objętym LSR.

Mamy nadzieję, że będąc aktywnymi mieszkańcami lub przedstawicielami organizacji pozarządowych/lokalnych środowisk gospodarczych/instytucji publicznych lub innych, podzielicie się Państwo swoimi propozycjami, na których bardzo nam zależy. Na ich podstawie wyciągniemy wnioski na nową perspektywę 2023-2027.

Ankietę można składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”, ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Młp. lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wypełnić online. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem LGD – tel. (17) 771-00-05 lub 535 579 744.

Z góry dziękujemy za pomoc!

Link do ankiety online

Plik z ankietą do pobrania (pdf)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 marca 2023 r.

W dniu dzisiejszym w Medyni Głogowskiej odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami instytucji kultury, gminy, OSP, sportu oraz mieszkańcami, które dotyczyło wypracowania kierunków rozwoju obszaru LSR w kontekście powstawania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 marca 2023 r.

Konkurs na wybór strategii ogłoszony

Zarząd Województwa Podkarpackiego 3 marca 2023 r. ogłosił konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Nasze Stowarzyszenie przez ostatnie miesiące organizowało konsultacje społeczne w tej sprawie i obecnie przystąpiło do pracy nad przygotowywaniem nowej strategii.

Nabór wniosków będzie trwał od 11 kwietnia 2023 r. do 07 czerwca 2023 r.

Link do ogłoszenia

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 października 2022 r.

Spotkanie podsumowujące przeprowadzone w sierpniu i wrześniu konsultacje.

 IMG 20221003 094102

IMG 20221003 094112

 

 

2 września 2022 r.

Spotkania konsultacyjne w celu przygotowania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społecznosć na lata 2023-2027 w gminie Krasne.

 IMG 20220902 101412

IMG 20220902 103010

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15-16 września 2022 r.

W dniach 15 - 16 września br. w Radymnie odbyło się spotkanie z przedstawicielami 26 lokalnych grup działania z terenu województwa podkarpackiego, którego organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Stroną merytoryczną szkolenia zajęli się pracownicy Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Departamentu Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego.

Pracownicy Stowarzyszenia LGD "EUROGLICJA" także uczestniczyli w tym szkoleniu.

Pierwszy dzień szkolenia poświęcono w całości tematyce związanej z planowanym konkursem na wybór lokalnych strategii rozwoju. Spotkanie otworzyła Dyrektor Departamentu PROW – Pani Magdalena Sobina. W trakcie swojego wystąpienia zwróciła uwagę na najważniejsze aspekty związane z wnioskowaniem przez lokalne grupy działania o wybór LSR. W trakcie tej części spotkania Pani dyrektor przybliżyła uczestnikom szkolenia projekty dokumentów związane z planowanym konkursem na wybór LSR, tj. Regulamin konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2023-2027, oraz załączniki: Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR i Kryteria wyboru LSR.

Kolejne punkty programu spotkania omawiane były przez Pana Marka Bednarza – kierownika oddziału nadzoru i kontroli nad LGD Departamentu PROW. W trakcie tej części szkolenia poruszono tematykę związaną z projektami załączników do regulaminu konkursu: Warunkami dostępu oraz Strukturą i wymaganiami dotyczącymi LSR. Podczas szkolenia omówiono również projekt formularza wniosku o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

Ostatnią część pierwszego dnia szkolenia stanowiło wystąpienie Pani Eulalii Chrzanowskiej – przedstawiciela Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, która wskazała możliwe obszary wsparcia w ramach Priorytetu 8 RLKS  Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP).

Drugi dzień spotkania poświęcono omówieniu bieżących spraw związanych z realizacją lokalnych strategii rozwoju. Jako pierwszy swoją prezentację przedstawił Pan Paweł Barnak -  kierownik oddziału wdrażania Departamentu PROW. W trakcie swojego wystąpienia poruszył on tematykę związaną z aktualnym stanem wdrażania poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Kolejny punkt programu spotkania został omówiony przez Panią Anetę Kozioł – kierownika oddziału obsługi wniosków o płatność i autoryzacji płatności Departamentu PROW, która przedstawiła sprawy bieżące związane z obsługą wniosków o płatność. Ostatnią część szkolenia stanowiło wystąpienie Pana Pawła Żybuli – kierownika oddziału kontroli Departamentu PROW, który wskazał najczęściej napotykane błędy związane z realizacją operacji.

Podsumowaniem dwóch dni szkolenia była  dyskusja dotycząca wyzwań przed jakimi staną LGD w najbliższym czasie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 września 2022 r.

Spotkania konsultacyjne w celu przygotowania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społecznosć na lata 2023-2027 w gminie Trzebownisko.

 IMG 20220901 153703

IMG 20220901 154042

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 sierpnia 2022 r.

Spotkania konsultacyjne w celu przygotowania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społecznosć na lata 2023-2027 w gminie Sokołów Małopolski oraz gminie Głogów Małopolski.

 IMG 20220826 104735

IMG 20220826 140203

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 sierpnia 2022 r.

Spotkania konsultacyjne w celu przygotowania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społecznosć na lata 2023-2027 w gminie Czarna oraz gminie Kamień.

 IMG 20220825 100632

IMG 20220825 141657

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 czerwca 2022 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” dnia 7 czerwca 2022 r. podpisało z Samorządem Województwa Podkarpackiego umowę o przyznanie pomocy na działanie "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualnie rozpoczęto prace nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2021-2027, która umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego obszaru oraz przyczynią się do poprawy życia mieszkańców.

Zakres i kierunki wsparcia, które kierowane będą na nasz obszar określone zostaną w Lokalnej Strategii Rozwoju, która – opracowywana jest metodą partycypacji społecznej, czyli z udziałem społeczności lokalnej – odwoływać się będzie do lokalnych uwarunkowań, zasobów i potrzeb.

W związku z powyższym rozpoczynamy konsultacje społeczne w gminach, na które serdecznie Państwa zapraszamy. Spotkania organizowane będą na terenie każdej z gmin członkowskich i dotyczć będą analizy potrzeb mieszkańców obszaru działania naszej LGD. Podczas spotkań chcielibyśmy poznać Państwa opinie, oczekiwania, potrzeby oraz obszary życia wymagające wsparcia, które uwzględnione zostaną w Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Informcje odnosnie terminów spotkań konsultacyjnych znajdą Pństwo na naszej stronie w Aktualnościach oraz w zakładce "LSR-konsultacje".

 

 

KONTAKT

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "EUROGALICJA"
ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Młp.
NIP: 5170243721 REGON: 180300863


tel.: (017) 771-00-05
e-mail: biuro@eurogalicja.org

Polityka prywatności

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami.
Klauzula informacyjna dotycząca newslettera.