fb
yt
rada
contact
eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja mająca na celu "Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju.

9 marca 2023 r.

Konkurs na wybór strategii ogłoszony

Zarząd Województwa Podkarpackiego 3 marca 2023 r. ogłosił konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Nasze Stowarzyszenie przez ostatnie miesiące organizowało konsultacje społeczne w tej sprawie i obecnie przystąpiło do pracy nad przygotowywaniem nowej strategii.

Nabór wniosków będzie trwał od 11 kwietnia 2023 r. do 07 czerwca 2023 r.

Link do ogłoszenia

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 października 2022 r.

Spotkanie podsumowujące przeprowadzone w sierpniu i wrześniu konsultacje.

 IMG 20221003 094102

IMG 20221003 094112

 

 

2 września 2022 r.

Spotkania konsultacyjne w celu przygotowania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społecznosć na lata 2023-2027 w gminie Krasne.

 IMG 20220902 101412

IMG 20220902 103010

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15-15 września 2022 r.

W dniach 15 - 16 września br. w Radymnie odbyło się spotkanie z przedstawicielami 26 lokalnych grup działania z terenu województwa podkarpackiego, którego organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Stroną merytoryczną szkolenia zajęli się pracownicy Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Departamentu Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego.

Pracownicy Stowarzyszenia LGD "EUROGLICJA" także uczestniczyli w tym szkoleniu.

Pierwszy dzień szkolenia poświęcono w całości tematyce związanej z planowanym konkursem na wybór lokalnych strategii rozwoju. Spotkanie otworzyła Dyrektor Departamentu PROW – Pani Magdalena Sobina. W trakcie swojego wystąpienia zwróciła uwagę na najważniejsze aspekty związane z wnioskowaniem przez lokalne grupy działania o wybór LSR. W trakcie tej części spotkania Pani dyrektor przybliżyła uczestnikom szkolenia projekty dokumentów związane z planowanym konkursem na wybór LSR, tj. Regulamin konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2023-2027, oraz załączniki: Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR i Kryteria wyboru LSR.

Kolejne punkty programu spotkania omawiane były przez Pana Marka Bednarza – kierownika oddziału nadzoru i kontroli nad LGD Departamentu PROW. W trakcie tej części szkolenia poruszono tematykę związaną z projektami załączników do regulaminu konkursu: Warunkami dostępu oraz Strukturą i wymaganiami dotyczącymi LSR. Podczas szkolenia omówiono również projekt formularza wniosku o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

Ostatnią część pierwszego dnia szkolenia stanowiło wystąpienie Pani Eulalii Chrzanowskiej – przedstawiciela Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, która wskazała możliwe obszary wsparcia w ramach Priorytetu 8 RLKS  Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP).

Drugi dzień spotkania poświęcono omówieniu bieżących spraw związanych z realizacją lokalnych strategii rozwoju. Jako pierwszy swoją prezentację przedstawił Pan Paweł Barnak -  kierownik oddziału wdrażania Departamentu PROW. W trakcie swojego wystąpienia poruszył on tematykę związaną z aktualnym stanem wdrażania poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Kolejny punkt programu spotkania został omówiony przez Panią Anetę Kozioł – kierownika oddziału obsługi wniosków o płatność i autoryzacji płatności Departamentu PROW, która przedstawiła sprawy bieżące związane z obsługą wniosków o płatność. Ostatnią część szkolenia stanowiło wystąpienie Pana Pawła Żybuli – kierownika oddziału kontroli Departamentu PROW, który wskazał najczęściej napotykane błędy związane z realizacją operacji.

Podsumowaniem dwóch dni szkolenia była  dyskusja dotycząca wyzwań przed jakimi staną LGD w najbliższym czasie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 września 2022 r.

Spotkania konsultacyjne w celu przygotowania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społecznosć na lata 2023-2027 w gminie Trzebownisko.

 IMG 20220901 153703

IMG 20220901 154042

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 sierpnia 2022 r.

Spotkania konsultacyjne w celu przygotowania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społecznosć na lata 2023-2027 w gminie Sokołów Małopolski oraz gminie Głogów Małopolski.

 IMG 20220826 104735

IMG 20220826 140203

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 sierpnia 2022 r.

Spotkania konsultacyjne w celu przygotowania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społecznosć na lata 2023-2027 w gminie Czarna oraz gminie Kamień.

 IMG 20220825 100632

IMG 20220825 141657

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 czerwca 2022 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” dnia 7 czerwca 2022 r. podpisało z Samorządem Województwa Podkarpackiego umowę o przyznanie pomocy na działanie "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualnie rozpoczęto prace nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2021-2027, która umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego obszaru oraz przyczynią się do poprawy życia mieszkańców.

Zakres i kierunki wsparcia, które kierowane będą na nasz obszar określone zostaną w Lokalnej Strategii Rozwoju, która – opracowywana jest metodą partycypacji społecznej, czyli z udziałem społeczności lokalnej – odwoływać się będzie do lokalnych uwarunkowań, zasobów i potrzeb.

W związku z powyższym rozpoczynamy konsultacje społeczne w gminach, na które serdecznie Państwa zapraszamy. Spotkania organizowane będą na terenie każdej z gmin członkowskich i dotyczć będą analizy potrzeb mieszkańców obszaru działania naszej LGD. Podczas spotkań chcielibyśmy poznać Państwa opinie, oczekiwania, potrzeby oraz obszary życia wymagające wsparcia, które uwzględnione zostaną w Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Informcje odnosnie terminów spotkań konsultacyjnych znajdą Pństwo na naszej stronie w Aktualnościach oraz w zakładce "LSR-konsultacje".

 

 

KONTAKT

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "EUROGALICJA"
ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Młp.
NIP: 5170243721 REGON: 180300863


tel.: (017) 771-00-05
e-mail: biuro@eurogalicja.org

Polityka prywatności

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami.
Klauzula informacyjna dotycząca newslettera.