odkryj swoją nową przestrzeń
AKTUALNOśCI
12 września 2017

    Informacyjne obowiązki beneficjenta PROW wskazane zostały w szczegółowych przepisach dotyczących działań informacyjn...

więcej

29 sierpnia 2017

  W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie k...

więcej

Więcej aktualności
DLA RADY STOWARZYSZENIA
 
♦  LOGOWANIE
Kalendarium
Ładuję… Ładuję…

NATURA 2000

OBSZAR SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW – Puszcza Sandomierska

 

W granicach Lokalnej Grupy Działania położone są obszary Natura 2000 o łącznej powierzchni 6710,2 ha. Swym zasięgiem obejmują tereny północno-zachodniej części gmin: Kamień (pow. 3481,8 ha), Sokołów Małopolski (pow. 513,6 ha) i Głogów Małopolski (pow. 2714,8 ha). Tereny Puszczy Sandomierskiej stanowią bardzo ważną ostoję wielu gatunków ptaków. Stwierdzono tu występowanie 43 gatunków ptaków z zał. I Dyrektywy Ptasiej. Puszcza Sandomierska to obszar cenny z punktu widzenia liczebności bociana czarnego, bociana białego , ptaków drapieżnych i derkacza – powyżej 1% populacji polski. W przypadku kraski , podgorzałki i czapli białej obszar stanowi miejsce gniazdowanie ponad 10% populacji gatunków w Polsce, jest więc jedna z kluczowych ostoi dla ich zachowania. Ponadto, obszar jest miejscem licznego występowania w okresie lęgowym świergotka polnego, lelka, dudka, dzięciołów (średniego, czarnego, białoszyjnego, zielonoszyjnego i zielonego), gąsiorka, skowronka borowego, trzmielojada, jarzębatki, ortolana. Drzewostan opisywanego terenu charakteryzują głównie gatunki sosny z domieszką, buka, olchy, jodły i brzozy. Do walorów leśnych należy zaliczyć obfitość występowania grzybów i jagód.

 

 

OBSZAR SPECJALNEJ OCHRONY RYB (potencjalny) – Dolny San i Wisłok

 

Obszar znajduje się na terenie gmin: Trzebownisko i Czarna o łącznej powierzchni 195 ha. Obszar ten jest ostoją wielu gatunków ryb cennych z przyrodniczego i gospodarczego punktu widzenia. W wodach dolnego Sanu i Wisłoka występuje 31 gatunków ryb, w tym pięć objętych ochrona gatunkową. Stwierdzono tu występowanie między innymi: minoga strumieniowego, łososia, bolenia, różanki, brzanki, głowacza biało płetwego i innych.