fb
yt
rada
contact
eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja mająca na celu "Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Dnia 10 maja 2018 r. także Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o ochronie danych osobowych.

Przywołane przepisy wprowadzają wiele zmian w zakresie ochrony danych osobowych. Jednocześnie nakazują one zapewnienie informacji w zakresie wszelkich operacji na danych osobowych, które przetwarza każdy z administratorów. Dlatego wypełniając zadania, wynikające z art. 13 ww. Rozporządzenia, poniżej przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych jest  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA.

Jak się z nami kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Młp.

Jak weszliśmy w posiadanie Państwa danych osobowych?
Dane osobowe uzyskaliśmy w związku z:

  • przystąpieniem do członkostwa w  Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA
  • korzystaniem z doradztwa lub ubieganiem się o wsparcie w ramach PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020;
  • realizacją innych projektów finansowanych ze środków zewnętrznych;
  • rekrutacją na stanowiska pracy lub zatrudnieniem w Biurze LGD;
  • udziałem w szkoleniach, spotkaniach i wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA?Dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), który stanowi, że „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”.

Dane osobowe przekazane w ten sposób są niezbędne do realizacji obowiązków wynikających z działalności LGD oraz realizacji projektów w ramach PROW 2014-2020. Przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą:
Każdy, kogo dane osobowe przetwarza administrator ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdy ma także prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu udostępniamy dane osobowe?
Dane osobowe Wnioskodawców w ramach PROW 2014-2020, upublicznione są na stronie internetowej LGD, w związku z koniecznością publikacji informacji o wynikach naboru.

Dane osób uczestniczących w wydarzeniach przekazywane są do instytucji nadrzędnej, jako forma potwierdzenia realizacji zadań.

Dane członków są przekazywane są do instytucji nadrzędnej w celu monitorowania stanu członków i poszczególnych sektorów LGD.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest m.in. od czasu realizacji projektów oraz wytycznych do nich, czy wymogów instytucji finansujących. Każdorazowo otrzymane dane osobowe będziemy przechowywać nie dłużej, niż wymagają tego przepisy lub zawarte umowy na realizację zadań, o czym informujemy podczas otrzymywania danych osobowych.

Czy administrator przekazuje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Nie przekazujemy danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy administrator przetwarza dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na prawa osób, których one dotyczą?
Administrator nie przetwarza danych w powyższy sposób.

KONTAKT

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "EUROGALICJA"
ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Młp.
NIP: 5170243721 REGON: 180300863


tel.: (017) 771-00-05
e-mail: biuro@eurogalicja.org

Polityka prywatności

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami.
Klauzula informacyjna dotycząca newslettera.