odkryj swoją nową przestrzeń
AKTUALNOśCI
22 listopada 2017

Zapraszamy drużyny piłkarskie z terenu naszego działania do udziału w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezesa EUROGALICJI. Zgłaszać ...

więcej

21 listopada 2017

     

więcej

Więcej aktualności
DLA RADY STOWARZYSZENIA
 
♦  LOGOWANIE
Kalendarium
Ładuję… Ładuję…

Ogłoszone konkursy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “EUROGALICJA” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

 

Termin składania wniosków: 31.10.2013 – 13.11.2013

projekt ogłoszenia

wniosek o przyznanie pomocy

instrukcja wypełniania wniosku o płatnosć

Ekonomiczny Plan Operacji

Oświadczenie wnioskodawcy

Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiebiorcy

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości uzyskanej pomocy de minimis

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości

Wzór gwarancji

Lokalne kryteria wyboru operacji dla działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis