odkryj swoją nową przestrzeń
AKTUALNOśCI
12 września 2017

    Informacyjne obowiązki beneficjenta PROW wskazane zostały w szczegółowych przepisach dotyczących działań informacyjn...

więcej

29 sierpnia 2017

  W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie k...

więcej

Więcej aktualności
DLA RADY STOWARZYSZENIA
 
♦  LOGOWANIE
Kalendarium
Ładuję… Ładuję…

Punkt konsultacyjny

Wszystkich mieszkańców obszaru „EUROGALICJA” zapraszamy do udziału w pracach nad lokalną strategią rozwoju na kolejny okres programowania. W tym celu uruchomiliśmy w naszym biurze Punkt konsultacyjny, w którym każdy z Państwa może złożyć propozycję do każdego z zasadniczych elementów dokumentu, tj. analizy SWOT, celów LSR, zaproponować przedsięwzięcie o określonej tematyce, zdefiniować wskaźnik, wskazać obszar funkcjonowania LGD wymagający bieżącego monitoringu i systematycznej ewaluacji, a także zaproponować rodzaje działań komunikacyjnych i środków przekazu gwarantujących skuteczną komunikację na linii LGD–społeczność lokalna na etapie realizacji przyszłej LSR.
Punkt konsultacyjny będzie czynny w ciągu tygodnia roboczego w dniach wtorek–czwartek w godz. 10–12.

Pobierz pliki