odkryj swoją nową przestrzeń
AKTUALNOśCI
22 listopada 2017

Zapraszamy drużyny piłkarskie z terenu naszego działania do udziału w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezesa EUROGALICJI. Zgłaszać ...

więcej

21 listopada 2017

     

więcej

Więcej aktualności
DLA RADY STOWARZYSZENIA
 
♦  LOGOWANIE
Kalendarium
Ładuję… Ładuję…

Zrealizowane projekty

Małe Projekty

Lp.

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł projektu

Wypłacone środki

1.

Gmina Czarna

Wydanie publikacji „Obrzędy weselne XIX-wiecznej Krzemienicy”

12 250,00

2.

Gmina Czarna

Promocja gminy Czarna poprzez wydanie folderu

24 978,00

3.

Gminny Ośrodek Kultury w Czarnej

Trzy wesela – trzy regiony – promocja bogactwa i piękna dawnych tradycji weselnych

15 265,14

4.

Gminny Ośrodek Kultury w Czarnej

Święto w Parku MB Jagodnej – promocja miejsca integracji społecznej

4 510,51

5.

Gminny Ośrodek Kultury w Trzebownisku

Przegląd wieńców dożynkowych oraz kultury i tradycji regionu

17 358,69

6.

Bar na Ursynowie Zofia Buczkowska

Wiklinowe Sploty jako impreza promująca produkty lokalne , rękodzieło, zawody tradycyjne

25 000,00

7.

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.

Promocja turystyczna Gminy Sokołów Małopolski poprzez wydanie folderu informacyjno-promocyjnego

19 508,00

8.

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.

Organizacja imprezy społeczno-rekreacyjnej „Podkarpackie Smaki”

16 815,53

9.

Gmina Sokołów Małopolski

Stworzenie placu zabaw w miejscowościach Sokołów Małopolski i Trzeboś

24 999,99

10.

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem

Organizacja imprezy Spotkanie z folklorem – Na Rzeszowską Nutę HEJ! Oraz doposażenie świetlicy wiejskiej działającej w Krasnem

11 537,00

11.

Gmina Kamień

Plac zabaw dla dzieci przy Świetlicy Socjoterapeutycznej w Nowym Kamieniu

15 031,40

12.

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Amator”

Budowa placu zabaw w miejscowości Krasne

24 906,83

13.

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Rodzinie „AGAPE”

Animator zabaw i imprez lokalnych – kurs dla młodzieży z zakresu metod integracyjnych w pracy z grupą i organizacji imprez

16 031,00

14.

TEREBA/Sklep Spożywczy Maria Tereba

“Renowacja elewacji zabytkowego budynku zlokalizowanego w centrum Głogowa Małopolskiego”

24 492,30

15.

Gminny Ośrodek Kultury w Czarnej

Baśnie i legendy z terenu “Eurogalicji”

23 205,00

16.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnej

Cykl spotkań z autorem książek o Krzemienicy

7 140,00

17.

Gminny Ośrodek Kultury w Trzebownisku

Aktywny Babiniec – cykl warsztatów edukacyjno-rekreacyjnych dla kobiet z obszaru, które obejmuje Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”

10 575,92

18.

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Bartłomieja w Nienadówce

Wykonanie konserwacji Ołtarza Bocznego Matki Boskiej w kościele parafialnym pw. Św. Bartłomieja w Nienadówce

24 500,00

19.

Gmina Kamień

Budowa elementów małej architektury oraz wydanie folderu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej „Zdołga” w Kamieniu-Podlesiu

14 778,79

20.

Gmina Trzebownisko

Organizacja konkursu fotograficznego i wydanie publikacji promującej obszar LGD „Eurogalicja”

20 415,78

21.

Gmina Głogów Młp

Zakup i montaż placu zabaw przy Zespole Szkół w Głogowie Młp.

21 525,00

22.

Gmina Głogów Młp

Zakup i montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Stykowie, gmina Głogów Małopolski

21 525,00

23.

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem

Zakup sprzętu komputerowego z peryferiami na wyposażenie świetlicy wiejskiej w GOKiB w Krasnem

11 268,00

24.

Towarzystwo Przyjaciół Kamienia

Spotkanie z mową gwarową GWAR-KAM 2012

7 140,34

25.

Gmina Głogów Młp.

Zakup strojów regionalnych dla Zespołów Pieśni i Tańca działajacych na terenie Gminy Głogów Małopolski

23 688,00

26.

Gminny Ośrodek Kultury w Czarnej

Budowanie i promocja marki „Garncarski Szlak”

23 512,98

27.

Klub Sportowy “STOBIERNA”

Budowa trybuny sportowej w Stobiernej

24 558,18

28.

Klub Sportowy “PIAST” Nowa Wieś

Budowa trybuny w Nowej Wsi

24 591,84

29.

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem

Zakup materiałów wystawienniczych na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Malawie działającej w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Krasnem

11 989,00

30.

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem

Promocja Gminy Krasne poprzez realizację albumu “Gmina Krasne”

23 019,00

31.

Gmina Trzebownisko

Wydanie monografii

16 252,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Odnowa i rozwój wsi

Lp.

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł projektu

Wypłacone środki

1.

Gmina Krasne

Wyposażenie placu zabaw w Krasnem – obok apteki

34 426,00

2.

Gmina Trzebownisko

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Tajęcinie i przystosowanie pobocza do ruchu pieszego przy drodze gminnej w Trzebownisku w kierunku Ośrodka Sportu i Rekreacji

500 000,00

3.

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem

Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnem

165 886,00

4.

Gmina Sokołów Małopolski

Budowa chodnika w Nienadówce Górnej

452 697,00

5.

Gmina Głogów Małopolski

Budowa chodnika w miejscowości Budy Głogowskie, gmina Głogów Małopolski

345 251,00

6.

Gmina Kamień

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1277 w m. Łowisko

177 756,00

7.

Gmina Głogów Małopolski

Budowa chodnika w Zabajce i Woli Cichej, gmina Głogów Małopolski

308 853,00

8.

Gmina Kamień

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1363 R w m. Krzywa Wieś

117 195,00

9.

Gmina Czarna

Budowa ścieżek rowerowych i placu zabaw w miejscowościach: Dąbrówka, Krzemienica, Pogwizdów, Wola Mała

500 000,00

10.

Gmina Głogów Młp

Budowa chodnika w Zabajce – etap II, gmina Głogów Małopolski

102 848,00

11.

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Budach Głogowskich

Remont pokrycia dachowego kościoła parafialnego w Budach Głogowskich

154 749,00

12.

Gmina Trzebownisko

Budowa chodnika w miejscowości Trzebownisko

279 261,00

13.

Gmina Czarna

Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Czarna

314 604,00

14.

Gmina Krasne

Zespół sportowo-rekreacyjny wraz z przebudową drogi wewnętrznej w Strażowie

251 305,00

 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Lp.

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł projektu

Wypłacone środki

1.

Paweł Piekut

Realizacja projektu będzie polegała na inwestycji związanej z zakupem nowej koparko-ładowarki JCB 4CX w celu zmodernizowania firmy, a także świadczenia usług społeczności lokalnej, regionalnej oraz ponadregionalnej

135 950,00

2.

Kółko Rolnicze w Jasionce

Zakup koparko-ładowarki niezbędnej do świadczenia usług ogólnobudowlanych, usług świadczonych na rzecz rolników i innych usług związanych z budową i zagospodarowaniem miejsc integracji społecznej

100 000,00

3.

Zbigniew Dziubek

Zakup ciągnika ZETOR wraz z przyczepą leśną oraz zatrudnienie kierowcy w celu wykonywania ścieżek edukacyjnych na terenie puszczy sandomierskiej znajdującej się m.in. na terenie nadleśnictwa Głogów Młp.

100 000,00

4.

Piotr Selwa

Zakup ciągnika ZETOR wraz z naczepą dwuosiową w celu zapewnienia transportu surowca i towaru

86 128,00

5.

Wioletta Marcinek-Rejman

Poprawa jakości życia na obszarze wiejskim poprzez zwiększenie dostępności do usług rehabilitacyjnych, usług związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem ludności lokalnej oraz zwiększeniem poziomu zatrudnienia na obszarze wiejskim

95 267,50

6.

Dominik Zdeb

Budowa budynku przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej oraz zakup narzędzi i sprzętu do prowadzenia usług budowlanych

65 371,00

7.

Jadwiga Cholewa

Zakup wyposażenia pokoi w celu zwiększania konkurencyjności firmy na rynku oraz zwiększenia przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

55 630,00

 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Lp.

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł projektu

Wypłacone środki

1.

Roman Ożóg

Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej poprzez zakup koparko-ładowarki

99 000,00

2.

Dariusz Cholewa

Rozwój infrastruktury agroturystycznej – budowa kortu tenisowego

100 000,00

3.

Sylwia Tomaka

zakup samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t oraz podjazdów służących do transportu ciągnika i maszyn użyczonych z gospodarstwa rolnego w celu uprawy gruntów oraz materiałów

100 000,00

4.

Jan Drąg

Zakup sprzęt w celu świadczenia usług pozyskiwania drewna w postaci zrębek m.in. podczas przygotowywania ścieżek edukacyjnych na terenie lasów.

80 000,00