fb
yt
rada
contact
eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja mająca na celu "Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Ogłoszenie

o naborze na wolne stanowisko pracy

 

I. CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA

Nazwa stanowiska

Dyrektor Biura Stowarzyszenia LGD „EUROGALICJA"

Cel stanowiska

Zarządzanie biurem, prowadzenie działań prawno-organizacyjnych w procesie funkcjonowania Stowarzyszenia, monitoring stopnia realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem kwestii prawno-finansowych, stała współpraca z Zarządem, członkami Stowarzyszenia, Radą oraz Komisją Rewizyjną Stowarzyszenia.

Podległość służbowa

 Zarząd Stowarzyszenia

Kontakty

Członkowie Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia, Rada, Komisja Rewizyjna, pracownicy Stowarzyszenia, kontrahenci, zleceniodawcy, instytucje udzielające dotacji i nadzorujące

Odpowiedzialność, najważniejsze zadania

1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu Stowarzyszenia,

2) realizacja zadań określonych przez Zarząd,

3) prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,

4) gromadzenie i udostępnianie informacji i dokumentacji z zakresu działalności Stowarzyszenia,

5) prowadzenie działalności wydawniczej,

6) wydawanie  wewnętrznych materiałów informacyjnych i problemowych,

7) przygotowywanie   materiałów   na   Walne   Zebranie   Członków   i   zebranie   Zarządu Stowarzyszenia,

8) opracowywanie projektów zmian w statucie i regulaminach organizacyjnych,

9) zapewnienie obsługi administracyjnej Walnego Zebrania Członków,

10) prowadzenie dokumentacji Walnego Zebrania Członków i Zarządu, 

11) sporządzanie odpisów uchwał Walnego Zebrania Członków i wydawanie ich uprawnionym organom,

12) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

13) obsługa administracyjna Zarządu,

14) sporządzanie syntetycznych protokołów z zebrań Zarządu,

15) prowadzenie rejestru uchwał,

16) opracowywanie planów pracy, budżetu oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych,

17) prowadzenie korespondencji,

18) udział w różnego rodzaju naradach, sympozjach, szkoleniach, uroczystościach związanych z działalnością Stowarzyszenia,

19) utrzymywanie stałego kontaktu z członkami wspierającymi,

20) nadzór nad realizacją projektów Stowarzyszenia,

21) koordynowanie działań Stowarzyszenia w zakresie współpracy międzynarodowej
i międzyregionalnej,

22) prowadzenie spraw kadrowych i dokumentacji Stowarzyszenia,

23) sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji lub naprawy.

II. WYMAGANE KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI

Wykształcenie                                                     

 wyższe preferowane ekonomiczne

 

ELEMENTY NIEZBĘDNE

ELEMENTY POŻĄDANE

wiedza

znajomość zasad funkcjonowania i prowadzenia stowarzyszenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej w ramach podmiotów III sektora, znajomość PROW znajomość odpowiednich przepisów prawa (np.: ustawy o fundacjach, stowarzyszeniach, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, rozporządzeń ministra ds. rolnictwa dotyczących Osi IV PROW)

wiedza ogólna z zakresu: zarządzania przedsiębiorstwem, projektami, finansów oraz ekonomii

doświadczenie

rok pracy na stanowisku kierowniczym lub specjalisty;

2 lata zarządzania projektami w tym w szczególności tzw. miękkimi, finansowanymi z funduszy europejskich, w realizowaniu projektów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich.

udział w przedsięwzięciach o charakterze zbliżonym do działania Leader

motywacja

wewnętrzna;

gotowość do ponoszenia odpowiedzialności za wyniki pracy podległego zespołu; nastawienie prospołeczne

ukierunkowanie do współpracy z ludźmi oraz na realizację zadań i misji Stowarzyszenia, nastawienie na ludzi oraz na realizację zadań.

osobowość

rozwinięte kompetencje

interpersonalne,

odporność na stres,

asertywność,

kreatywność,

otwartość na zmiany,

wytrwałość i odpowiedzialność,

inteligencja emocjonalna

sumienność i terminowość

 umiejętności

przywódcze, podejmowania decyzji kierowniczych i rozwiązywania problemów, rozwiązywania konfliktów i podziału zadań, zarządzania w sytuacji zmian i kryzysów, działania pod wpływem stresu i pod presją.

strategicznego myślenia i działania, zdolność analizowania sytuacji, dostrzegania relacji, porównywania danych i wyciągania wniosków, współpracy w zespole, negocjacyjne, wpływania na innych, efektywnego organizowania pracy własnej, dobra znajomość języka jednego z krajów UE, bardzo dobra znajomość obsługi komputera

 

Wymagane dokumenty:

  • skan CV,
  • skan listu motywacyjnego,
  • skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,  inne skany dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednocześnie potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
  • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "EUROGALICJA" dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

 

Sposób składania ofert:  oferty proszę przesyłać na adres mailowy - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert: 27.03.2020 r. do godziny 10:00

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Miejsce pracy: biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "EUROGALICJA" w Sokołowie Małopolskim

Wymiar czasu pracy: 6/8 etatu

Zatrudnienie: na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony

 

KONTAKT

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "EUROGALICJA"
ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Młp.
NIP: 5170243721 REGON: 180300863


tel.: (017) 771-00-05
e-mail: biuro@eurogalicja.org

Polityka prywatności

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami.
Klauzula informacyjna dotycząca newslettera.