fb
yt
rada
contact
eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja mająca na celu "Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Regulamin Rady aktualny

Regulamin Rady

zał. nr 1 Procedura wyboru i oceny operacji (z wyłączeniem projektów grantowych)

zał nr 1 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

zał. nr 2 Karta oceny wstępnej

zał. nr 3 Karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji

zał nr 4 Oświadczenie o bezstronności

zał. nr 2 Procedura wyboru i oceny operacji (projekty grantowe)

zał. nr 1 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

zał. nr 2 Karta oceny wstępnej

zał. nr 3 Karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji

zał. nr 4 Wniosek o powierzenie grantu

zał. nr 5 Wniosek o rozliczenie grantu

                   zał. nr 1 Sprawozdanie z realziacji grantu

zał. nr 6 Umowa o powierzenie grantu

zał. nr 7 Oświadczenie o bezstronności

zał. nr 3 Kryteria wyboru operacji

zał. nr 4 Procedura zmiany kryteriów wyboru

zał. nr 5 Oświadczenie o bezstronności

zał. nr 6 Rejestr interesów Członków Rady

 

Archiwum:

 

KONTAKT

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "EUROGALICJA"
ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Młp.
NIP: 5170243721 REGON: 180300863


tel.: (017) 771-00-05
e-mail: biuro@eurogalicja.org

Polityka prywatności

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami.
Klauzula informacyjna dotycząca newslettera.