fb
yt
rada
contact
eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja mająca na celu "Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju.

 I. CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA

 Nazwa stanowiska

  Księgowy

 Cel stanowiska

  prowadzenie księgowości oraz sprawozdawczości finansowej

 Podległość służbowa

  Dyrektor Biura

 Kontakty

 Władze statutowe Stowarzyszenia, Dyrektor Biura, instytucje udzielające  dotacji i nadzorujące, organy kontrolne, kontrahenci i zleceniodawcy.

Odpowiedzialność, najważniejsze zadania

 1)  prowadzenie rachunkowości zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,

 2)  akceptowanie dokumentów o charakterze finansowo – rozliczeniowym     pod względem formalnym

 3)  wykonywanie     obowiązków     sprawozdawczych     ustalonych przez   Główny   Urząd Statystyczny,

 4)  tworzenie warunków dla   przestrzegania ścisłej dyscypliny   finansowej   i  budżetowej Stowarzyszenia,

 5)  należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz środków pieniężnych,

 6)  bieżące, prawidłowe prowadzenie księgowości z zastosowaniem   racjonalnej organizacji pracy i techniki przetwarzania danych,

 7)  rejestracja operacji gospodarczych - finansowych,

 8)  analiza dokumentów finansowych,

 9)  sporządzanie obowiązujących dowodów księgowych, kasowych i  magazynowych,

 10)  dokonywanie zamknięcia rocznego ksiąg oraz sporządzanie   wymaganych zasadami rachunkowości sprawozdań finansowych w tym GUS,

 11)  sporządzanie w obowiązującym terminie deklaracji i wykazów dla   celów  organów podatkowych i ZUS,

 12)  udostępnianie ksiąg oraz dokumentów finansowych do kontroli   sprawowanej przez uprawnione organa kontrolne,

 13)  prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

 14)  prowadzenie kartotek wynagrodzeń,

 15) sporządzanie list płac,

 16)  regulowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i   fizycznych,

 17)  prowadzenie tabel amortyzacyjnych i wyceny środków trwałych,

 18) wypłata udzielonych zaliczek i ich rozliczanie,

 19)  regulowanie płatności wynikających ze zobowiązań,

 20) odprowadzanie składek ZUS, rozliczenia z ZUS i wypłat zasiłków   chorobowych,

 21)  wypłata wynagrodzeń osobowych i honorariów, sporządzanie   sprawozdań dotyczących zatrudnienia i funduszu płac,

 22)  wystawianie rachunków,

 23)  prowadzenie dokumentacji składek członków zwyczajnych i   wspierających,

 24) prowadzenie spraw kadrowych,

 25) opracowywanie projektu preliminarza budżetowego,

 26) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu   Stowarzyszenia,

 27) wnioskowanie wraz z uzasadnieniem o wprowadzenie zmian w   preliminarzu budżetowym,

 28) realizowanie wydatków w zakresie kosztów podróży,

 29) prowadzenie kasy gotówkowej zgodnie z obowiązującymi w tym   zakresie przepisami prawa,

 30) prowadzenie systematycznej kontroli wewnętrznej dokumentów  zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa,

 31) prawidłowe zabezpieczenie środków finansowych i pozostałych   składników majątkowych,

 32) sporządzanie pism, wniosków i podań związanych z działalnością   finansowo-księgową Stowarzyszenia.

II. WYMAGANE KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI

 wykształcenie

 wyższe ekonomiczne

 

 ELEMENTY NIEZBĘDNE

 ELEMENTY POŻĄDANE

 wiedza

 Ustawa o rachunkowości, Kodeks   pracy;

 Ustawa o podatku dochodowym

 od osób fizycznych;

 Ustawa o systemie ubezpieczeń

 społecznych i wydanych na jej

 podstawie przepisów

 wykonawczych;

 Ustawa o świadczeniach z   ubezpieczenia społecznego,

 Ustawa Prawo o stowarzyszeniach;   Ustawa o działalności pożytku   publicznego i o wolontariacie

 

 doświadczenie

 staż pracy minimum 5 lat na tym   samym stanowisku, doświadczenie   w zakresie spraw księgowo   płacowych i księgowości projektowej

 

 motywacja

 wewnętrzna gotowość do   ponoszenia odpowiedzialności -   nastawienie prospołeczne

 

 osobowość

 sumienność i terminowość,   komunikatywność, elokwencja,   dyskrecja, lojalność, szacunek do     drugiego człowieka, odporność na   stres, wytrwałość, utrzymanie   porządku w dokumentach i na   stanowisku pracy,

 otwartość na zmiany

 umiejętności

 umiejętność logicznego myślenia,   techniczna obsługa komputera,   łatwość nawiązywania kontaktów,   umiejętność selekcji informacji,   umiejętność pracy w zespole,   umiejętność korzystania z   przepisów  prawa.

 Obsługa programów: Comarch   Optima, Płatnik, Microsoft Office

 zdolność analizowania sytuacji,   dostrzegania relacji, porównywania   danych i wyciągania wniosków,   współpracy w zespole, negocjacyjne,   wpływania na innych, efektywnego   organizowania pracy własnej

 

Wymagane dokumenty:

  • CV,
  • list motywacyjny,
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,  inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednocześnie potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
  • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "EUROGALICJA" dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

 

Sposób składania ofert:  oferty proszę przesyłać na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”, ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Młp.

Termin składania ofert: 16.06.2020 r.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Miejsce pracy: biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "EUROGALICJA" w Sokołowie Małopolskim
Wymiar czasu pracy: 6/8 etatu

Zatrudnienie: na podstawie umowy o pracę na okres próbny od 1 lipca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 (z możliwością przedłużenia)

 

Aktualizacja z dnia 04.06.2020 r.

Dopuszcza się przesyłanie dokumentów aplikacyjnych drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KONTAKT

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "EUROGALICJA"
ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Młp.
NIP: 5170243721 REGON: 180300863


tel.: (017) 771-00-05
e-mail: biuro@eurogalicja.org

Polityka prywatności

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami.
Klauzula informacyjna dotycząca newslettera.