fb
yt
rada
contact
eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja mająca na celu "Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Informujemy, że załączone listy intencyjne w ramach spełnienia kryterium nr 10 Wpływ operacji na gospodarczą atrakcyjność obszaru LSR  muszą bezsprzecznie świadczyć o tym, że dana osoba będzie nabywać od Wnioskodawcy usługi lub produkty gdy ten założy działalność gospodarczą. Jeżeli załączone listy poświadczają jedynie o chęci nawiązania współpracy to istnieje wątpliwość kto od kogo nabywa usługi/produkty. Ponadto usługi i produkty zawarte w listach intencyjnych musza pokrywać sie z tymi wpisanymi w biznesplanie (sekcja IV pkt. 4.2.1 oraz sekcja IX pkt. 9.1).

KONTAKT

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "EUROGALICJA"
ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Młp.
NIP: 5170243721 REGON: 180300863


tel.: (017) 771-00-05
e-mail: biuro@eurogalicja.org

Polityka prywatności

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami.
Klauzula informacyjna dotycząca newslettera.