fb
yt
rada
contact
eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja mająca na celu "Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju.

W dniach 20-21 kwietnia br. w Jodłowej nasi pracownicy brali udział w spotkaniu z przedstawicielami lokalnych grup działania z terenu województwa podkarpackiego, którego organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Część merytoryczną szkolenia przygotowali pracownicy Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z uwzględnieniem informacji przekazanych przez Departament Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego.

Pierwszy dzień szkolenia poświęcono w całości tematyce związanej z ogłoszonym konkursem na wybór lokalnych strategii rozwoju. Spotkanie otworzyła Dyrektor Departamentu PROW – Pani Magdalena Sobina. W trakcie swojego wystąpienia zwróciła uwagę na najważniejsze aspekty związane z przyszłą perspektywą finansową oraz przygotowaniem LSR przez lokalne grupy działania. W trakcie tej części spotkania skupiono się także na odpowiedziach na najczęściej pojawiające się pytania w związku z ogłoszonym konkursem na wybór LSR.

W spotkaniu uczestniczyła również Pani Marta Lulek-Kozik – przedstawicielka Departamentu Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego, która odpowiadała na pytania lokalnych grup działania dotyczących przygotowania LSR w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) zgodnie z Priorytetem 8 RLKS Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP).

W dalszej części spotkania pan Marek Bednarz - kierownik Oddziału nadzoru i kontroli nad Lokalnymi Grupami Działania wraz z Panią Katarzyną Lichtblau – inspektor w oddziale nadzoru i kontroli nad Lokalnymi Grupami Działania, po uprzednim omówieniu formularza wniosku o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), odpowiadali na pytania dotyczące poprawności wypełnienia formularza wniosku.

Drugi dzień spotkania poświęcono omówieniu bieżących spraw związanych z realizacją lokalnych strategii rozwoju. Pani Dyrektor Magdalena Sobina przedstawiła aktualny stan wdrażania poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

KONTAKT

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "EUROGALICJA"
ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Młp.
NIP: 5170243721 REGON: 180300863


tel.: (017) 771-00-05
e-mail: biuro@eurogalicja.org

Polityka prywatności

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami.
Klauzula informacyjna dotycząca newslettera.