fb
yt
rada
contact
eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja mająca na celu "Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju.

W związku z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 (LSR), zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie aktualizacji LSR.

Termin konsultacji: 26.06.2018, godz. 15:30.

Miejsce: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”, 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Rzeszowska 29A

Celem aktualizacji jest dostosowanie wskaźników produktu i rezultatu określonych w LSR do obowiązujących wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Propozycje zmian zaznaczone zostały kolorem czerwonym. 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem do pobrania poniżej. 

 Propozycja zmiany wskaźników w LSR

Zal. nr 2 LSR 2016-2023 Stowarzyszenia LGD EUROGALICJA

KONTAKT

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "EUROGALICJA"
ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Młp.
NIP: 5170243721 REGON: 180300863


tel.: (017) 771-00-05
e-mail: biuro@eurogalicja.org

Polityka prywatności

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami.
Klauzula informacyjna dotycząca newslettera.